Javni uvid - KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo - Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- asfaltna baza 50 t/h

Javni uvid - KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo - Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- asfaltna baza 50 t/h

Čet, 28. Jan. 2021.


Operator KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za postrojenje asfaltne baze insatlisanog kapaciteta 50 t/h

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br.2.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.


Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

 

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole