Javni uvid - JP Autoceste FBiH, dopunjena Studija o procjeni uticaja na okoliš za dionicu puta na koridoru Vc Mostar Jug - Tunel Kvanj

Javni uvid - JP Autoceste FBiH, dopunjena Studija o procjeni uticaja na okoliš za dionicu puta na koridoru Vc Mostar Jug - Tunel Kvanj

Uto, 17. Nov. 2020.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03 i 38/09) održalo je  javnu raspravu za ocjenu Studije o procjeni uticaja na okoliš za dionicu puta na koridoru Vc Mostar jug - Tunel Kvanj dana 14. 09. 2020. godine u Gradskoj vijećnici Mostar.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je bila na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 Sarajevo, soba 312 i netehnički rezime objavljen na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba podlink okolišne dozvole/javne rasprave od 28.8.2020., a.prva objava za uključivanje javnosti/uvid od 29. 7.2020. godine. Nakon postupka informisanja i uključivanja javosti, pristigle su primjedbe (Krčum Milenko, Koordinaciono tijelo inicijative za zastitu interesa građana južne zone Grada Mostara – e-mail i službeni dopis, Damir Džonlez, Udruženje građana “Jer me se tiče Mostar)” i izvještaji članova stručne komisije na temelju kojih je urađena dopuna dokumentacije.

 

Na linku https://we.tl/t-LhlF0AKF4H se nalazi kompletna korigovana dokumentacija (Knjiga 1 i Knjiga 2). 

Dokument: Dopunjena Studija o procjeni uticaja na okoliš 

Primjedbe, sugestije i mišljenja na prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo