Javni uvid - INTERENERGO d.o.o. - Zahtjev za ponovno izdavanje okolišne dozvole, MHE Jelići snage 1,35 MW, Općina Gornji Vakuf - Uskoplje

Javni uvid - INTERENERGO d.o.o. - Zahtjev za ponovno izdavanje okolišne dozvole, MHE Jelići snage 1,35 MW, Općina Gornji Vakuf - Uskoplje

Pet, 05. Feb. 2021.


 INTERENERGO d.o.o. dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za ponovno  izdavanje okolinske dozvole za izgrađenu i puštenu u rad MHE Jelići, rijeka Vrbas, Općina Gornji Vakuf - Uskoplje.

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br.2.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.


Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

 

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole