SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLISA 5. juni

SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLISA 5. juni

Pon, 05. Jun. 2023.


Svjetski dan zaštite okoliša

5. juni 2023.

 

Danas se obilježava Svjetski dan zaštite okoliša, a ove godine povodom 50. godišnjice postojanja i obilježavanja ovog dana, odlučeno je da osnovna tematika bude posvećena smanjenju zagađenja plastikom. Zagađenje plastikom je jedan od glavnih uzroka koji doprinose klimatskim promjena i gubitku biološke raznolikosti.

Iako plastika utiče na sve ekosisteme, ipak morski ekosistemi se smatraju najugroženijima te je zabilježeno da oko 85% morskog otpada je plastika. Trenutno oko 11 miliona tona plastike odlazi u naše okeane godišnje, a glavni uzrok tome je onečišćenje s kopna, ribarstvo i slične aktivnosti. Procjenjuje se da će se zagađenje morskih ekosistema utrostručiti u narednih dvadeset godina. Zagađenje plastikom ne samo da je štetno za život u moru, već također uništava vodene ekosisteme, kao i sve druge ekosisteme od kojih imamo benefite i o kojima ovisimo.

Globalni okvir za bioraznolikost Kunming-Montreal usvojen je prošle godine s ciljem zaustavljanja gubitka bioraznolikosti i stavljanja bioraznolikosti na put oporavka do 2030. godine. Cilj 7. sadrži posebnu obavezu sprječavanja, smanjenja i rada na uklanjanju onečišćenja plastikom.

Kako bismo postigli navedeni cilj, potrebno je da svi radimo na provedbi Globalnog okvira za bioraznolikost Kunming-Montreal, u okviru koga je neophodna podrška cijele vlade i cjelokupnog društva kako bismo vidjeli rezultate do 2030. godine te samim tim bili bliže globalnoj viziji 2050. "Život u skladu s prirodom".

Jedna od važnijih incijativa u postizanju smanjenja zagađenosti plastikom je donešena tokom skupštine Ujedinjenih nacija za okoliš (United Nations Environment Assembly - UNEA 5.2) kada se dogovorilo da će se razviti pravno obavezujući instrument o okončanju zagađenja plastikom, uključujući i onečišćenje mora. Usvojenom rezolucijom 5/14 „Kraj zagađenju plastikom: prema pravno obavezujućem instrumentu“, odlučeno je uspostavljanje Međuvladinog pregovaračkog odbora (International Negotiaiting Committee – INC) i kreiranje međunarodnog pravno obavezujućeg instrumenta o onečišćenju plastikom. Prošle sedmice je održana druga sjednica Međuvladinog pregovaračkog odbora (INC-2) u Parizu, a Bosnu i Hercegovinu je predstavljao gdin. Mehmed Cero, pomoćnik ministra za sektor okoliša Federalnog ministarstva okoliša i turizma koji je ujedno i Nacionalna fokalna tačka za INC. Bosna i Hercegovina je aktivno učestvovala na aktivnostima INCa, te dostavila elaborat sa odgovarajućim prijedlozima sekretarijatu INCa podržavajući inicijativu za zaustavljanje i okončavanje onečišćenja plastikom.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma aktivno radi na mnogim različitim aktivnostima zaštite okoliša, a među najznačajnijim trenutnim aktivnostima predstavlja kreiranje „Mape puta“ koja je vezana za Zelenu Agendu za zemlje Zapadnog Balkana, kreirana Strategija i Akcioni plan zaštite okoliša ESAP 2030+, kao i realizacija projekata podržanih od strane Globalnog fonda za okoliš (Global Environment facility – GEF), a sa kojima će se povećati površina zaštićenih područja. Pored navedenog, uskoro će početi realizacija i Nacionalne strategije i akcionog plana za zaštitu biološke raznolikosti (National Biodiversity Strategies and Action Plans – NBSAP).

Pozivamo nas sve da pobijedimo onečišćenje plastikom kako bismo obnovili biološku raznolikost.