Predstavljena online platforma za dodjeljivanje certifikata Safe Travels

Predstavljena online platforma za dodjeljivanje certifikata Safe Travels

Uto, 28. Dec. 2021.


Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo danas je, u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, predstavila online platformu „safetravels.turizambih.ba“ za dodjeljivanje certifikata „Safe Travels“ kompanijama i organizacijama u BiH.

Riječ je o oznaci koju dodjeljuje Svjetsko vijeće za turizam i putovanja (WTTC), a koja omogućava putnicima da prepoznaju destinacije koje su usvojile globalne standarde zdravstvene i higijenske zaštite vezane za borbu protive pandemije COVID-19, kao važan preduslov za sigurna putovanja. Bosna i Hercegovina je dobila pravo na korištenje „Safe Travels“ oznake u martu 2021.

Ministrica Đapo kazala je da su Vijeće ministara, entitetske vlade i Vlada Brčko Distrikta BiH usvojili protokole koji propisuju smjernice i daju garancije za zaštitu zdravlja radnika u turizmu, kao i zaštitu turista od COVID-19.

- Oznaka „Safe Travels“ znači puno bolji imidž kompanija, bilo da se radi o hotelima, turističkim agencijama, vodičima ili bilo kojim pružaocima usluga, kao što su muzeji i slično - kazala je ministrica Đapo.

Direktor Ureda za ekonomski razvoj USAID-a u BiH Karl Wurster izrazio je zadovoljstvo što su pomogli Federalnom ministarstvu da pokrene online platformu za registraciju zanteresovanih organizacija.

- Kada turisti vide oznaku „Safe Travels“ to im garatuje da se ta kompanija pridržava smjerica i prokola za zaštitu zdravlja od COVID-19 u turizmu koje su usvojile državne institucije - rekao je Wurster.

Raisa Ratković, članica uprave kompanije Holdina d.o.o. koja je prva stekla taj certifikat, naglasila je da im je bilo zadovoljstvo sarađivati s projektom USAID Turizam na implementaciji najboljih međunarodnih praksi za zaštitu od COVID-19 na njihovoj mreži benzinskih stranica INA i Energopetrol.