ODRŽANA 57. SJEDNICA MEĐUENTITETSKOG TIJELA ZA OKOLIŠ/ŽIVOTNU SREDINU

ODRŽANA 57. SJEDNICA MEĐUENTITETSKOG TIJELA ZA OKOLIŠ/ŽIVOTNU SREDINU

Uto, 06. Jun. 2023.


ODRŽANA 57. SJEDNICA MEĐUENTITETSKOG TIJELA ZA OKOLIŠ/ŽIVOTNU SREDINU

Dana 05.06.2023. godine u prostorijama Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine održana je 57. sjednica Međuentitetskog tijela za okoliš/životnu sredinu.

Sjednicom je predsjedavao g. Mehmed Cero, pomoćnik ministrice za okoliš u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

Navedenoj sjednici su prisustvovali članovi Međuentitetskog tijela za okoliš/životnu sredinu iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, te predstavnik Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i Štokholmskog okolišnog instituta (SEI-a).

Tokom sjednice su razmijenjene informacije o aktivnostima na izradi propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj u periodu od prethodne sjednice, koja je održana krajem mjeseca februara 2023. godine, što je uobičajna tačka dnevnog reda svake sjednice Međuentitetskog tijela.

Članovi i gosti na sjednici su informisani i o trenutnim aktivnostima na finalizaciji Strategije zaštite okoliša 2030+ (ESAP), kao i o sjednici Međuvladinog pregovaračkog odbora (International Negotiating Committee – INC) održanog u mjesecu junu u Parizu.

Također, diskutovalo se o uspostavljanju funkcionalnog cjelodržavnog sistema izvještavanja u skladu s međunarodnim obavezama i međunarodnim tijelima u oblasti okoliša – EEA/EIONET, EUROSTAT i međunarodne konvencije. Vrlo bitno je napomenuti da je na ovoj 57. sjednici Međuentitetskog tijela za okoliš/životnu sredinu usaglašen prijedlog sistema praćenja i izvještavanja za Bosnu i Hercegovinu prema Evropskoj agenciji za okoliš (European Environment Agency – EEA) što je preduslov za deblokiranje IPA 2020 sredstava.