Ministrica Pozder u posjetu primila predstavnike USAID-a predvođeni sa direktorom Karlom Wursterom

Ministrica Pozder u posjetu primila predstavnike USAID-a predvođeni sa direktorom Karlom Wursterom

Pet, 12. Maj. 2023.


U Federalnom ministarstvu okoliša i turizma su danas održana dva sastanka sa predstavnicima USAID-a predvođenigospodinom Karlom Wursterom, direktorom ekonomskogodjela te predstavnicima USAID Asistencija energetskomsektoru (USAID EPA) i USAID Turizam projektima sa ministricom  Nasihom Pozder i predstavnicima Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Predstavnici USAID-a su informisali ministricu Pozder o glavnim projektima i aktivnostima koji su u prethodnom periodu sprovodili sa predstavnicima Federalnog ministarstvaokoliša i turizma, ali i drugim federalnim institucijama.  

Razgovaralo se i o energetskom sektoru, procesima dekarbonizacije koji su u toku, a posebno o  Zakonu o energetskoj efikasnosti, što je i strateški cilj resora okoliša.Takođe je dogovoreno da se obnovi proces dogovoren Poveljom o građanskoj zelenoj energiji , kako bi se krenulo  intenzivnijim angažmanom svih aktera procesa.

Na sastanku je istaknuto da je Ministarstvo uz tehničku podršku  USAID Turizam projekta i u saradnji sa Federalnom privrednom/gospodarskom komorom izradilo Strategiju razvoja turizma Federacije BiH 2022.-2027. godina, koja je značajan dokument za pravce rada i djelovanja turističko-ugostiteljskog sektora.  Naglašeno je da USAID Turizamposebnu pažnju posvećuje promociji Bosne i Hercegovine kao atraktivne turističke destinacije, te educiranju kadra iz turističko-ugostiteljskog sektora, a sve u svrhu povećanja broja turista.  

Ministrica Pozder je izrazila spremnost za nastavak dalje saradnje, posebno naglašavajući međusektorsku povezanost prilikom dalje realizacije planiranih aktivnosti.