Ministrica Pozder razgovarala sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj

Ministrica Pozder razgovarala sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj

Sri, 31. Maj. 2023.


Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder razgovarala je sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj o mogućim pravcima i modalitetima buduće saradnje u okviru oblasti okoliša i turizma.  

Predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj su objasnili prethodne aktivnosti na kojima je rađeno, uobičajeni „bottom up“ pristup koji EBRD prakticira, a što predstavlja direktnu saradnju sa općinama kada je u pitanju upravljanje otpadom i to sa regionalnim centrima otpada Živinice i Regionalnom deponijom Mošćanica u Zenici. Također su istakli da bi koordinacija navedenih aktivnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma u budućnosti bila od velikog značaja.


Ministrica Pozder je istakla da je u prethodnom periodu održala niz sastanaka sa domaćim i međunarodnim organizacijama, među kojima i sa Svjetskom bankom, USAID, UNDP, te da će se u narednom periodu unutar Ministarstva sublimirati projektni prijedlozi i ideje, odrediti prioriteti u skladu sa strateškim ciljevima, kako bi se našao najbolji model saradnje u cilju izbjegavanja dupliciranja aktivnosti.


Predstavnici EBRD su također iskazali zainteresiranost za određene projekte koji se tiču energetske efikasnosti i turističkog sektora.