Ministrica Đapo na sastanku Koordinacionog tijela: Prezentirani izvještaji o radu Ekspertskog i Pravnog tima u sprječavanju izgradnje odlagališta za radioaktivni otpad na Trgovskoj gori

Ministrica Đapo na sastanku Koordinacionog tijela: Prezentirani izvještaji o radu Ekspertskog i Pravnog tima u sprječavanju izgradnje odlagališta za radioaktivni otpad na Trgovskoj gori

Pon, 13. Jun. 2022.


Federalna ministrica okoliša i turizma dr. Edita Đapo prisustvovala je današnjem sastanku Koordinacionog tijela na kojem su prezentirani izvještaji o dosadašnjem radu i planirane aktivnosti Ekspertskog i Pravnog tima u sprječavanju izgradnje odlagališta za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo na Trgovskoj gori.

Organizator sastanka u Sarajevu bio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, a prisustvovali su još ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić, direktor Regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH Marinko Zeljko i predsjedavajući Pravnog tima Željko Bogut.Na sastanku je istaknuto da Ekspertski tim u narednom mjesecu planira ponovo posjetiti Čerkezovac na Trgovskoj gori, kao potencijalnu lokaciju za izgradnju spornog odlagališta, nakon čega će sačiniti stručne analize koje se odnose na geološka i geofizička istraživanja, istražna bušenja, nulti stepen radioaktivnosti, te seizmiološka mjerenja na ovoj lokaciji.

Članovi Koordinacionog tijela informisani su da je Pravni tim usvojio Nacrt Strategije pravne zaštite interesa BiH u vezi sa pitanjem odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori.

S tim u vezi, sagovornici su razmijenili mišljenja o daljoj implementaciji potrebnih aktivnosti na osnovu međunarodnih konvencija, čiji je BiH potpisnik, s fokusom na Arhušku i Espo konvenciju.

Nacrt strategije će biti dostavljen resornim entitetskim ministarstvima na mišljenje, nakon čega će ovaj dokument, zajedno sa izvještajima Pravnog i Ekspertskog tima, do kraja mjeseca biti upućen Vijeću ministara BiH na usvajanje.
 

Istaknuto je takođe da BiH nije u zaostatku u odnosu na Hrvatsku kada su u pitanju aktivnosti usmjerene na zaštitu njenih interesa, u skladu sa odredbama pomenutih konvencija.