LISTU aplikanata koji su zadovoljili propisane uslove iz Javnog poziva za Program broj 2. i 3. i oni koji nisu zadovoljili propisane uslove