Federacija će do kraja godine imati tri nova zaštićena podrucja

Federacija će do kraja godine imati tri nova zaštićena podrucja

Sri, 26. Jul. 2023.Zaštita prirode u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno nije na zadovoljavajućoj razini i mora doživjeti ozbiljne promjene. U prilog tome ministrica Nasiha Pozder pokreće snažnu inicijativu proglašenja novih područja u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine. Trenutno se radi na uspostavljanju tri nova područja koja bi trebala biti proglašena zaštićenim u zadnjem kvartalu ove godine, ako se stvore svi zakonski preduvjeti za to. Nova područja su:


1. Zaštićeni pejzaž Bara Tišina (Posavski kanton)
2. Zaštićeni pejzaž Bara Starača (Posavski kanton)
3. Zaštićeni pejzaž Okresanica na Majevici (Tuzlanski kanton)


Sva tri područja se nalaze u nacrtu područja  NATURA 2000 te predstavljaju prirodne ugrožene vrijednosti u skladu s Direktivom o staništima i Direktivom o pticama. Pošto se radi o nižim stupnjevima zaštite te se proglašenje tehnički vrši na razini kantona ministrica Pozder je dala bezrezervnu podršku lokalnim i regionalnim zajednicama u izradi stručnih podloga za proglašenje područja zaštićenim, te ponudila stručnu pomoć FMOITa u unapređenju zaštite prirode u FBiH u izradi planova upravljanja po proglašenju.