Aktivnosti u vezi zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora

Aktivnosti u vezi zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora

Čet, 11. Maj. 2023.


Vlada Federacije BiH je razmatrala Informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a vezano za aktivnosti u vezi zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, Čerkezovac, R Hrvatska, i donijela zaključke kojima su delegirani zadaci federalnim institucijama na sprovedbi geoloških, geofizičkih, hidrogeoških, seizmotektoničkih, seizmoloških istraživanja i izradi nultog stanja radioaktivnosti u okolini sa BH strane u blizini lokacije Čerkezovac.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužuje Federalno ministarstvo okoliša i turizma da predloži  imenovanje Projektnog odbora za Grupu poslova i Grupu poslova 2. na osnovu imenovanja pojedinih institucija u skladu sa zaduženjima navedenim u Informaciji. Projektni odbori su dužni izvještavati Federalno ministarstvo okoliša i turizma o svim sprovedenim aktivnostima, koje će o istom informisati Vladu FBiH i Ekspertski tim BiH. Vlada FBIH zadužuje Fond za zaštitu okoliša da za realizaciju Grupe poslova 1. obezbijedi novčana sredstva. Takođe,  zadužuje se Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine da za Grupu poslova 2. planira sredstva u budžetu za narednu godinu, te izradi detaljnu dinamiku potrebnih aktivnosti.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužuje Federalni hidrometerološki zavod i Federalni zavod za agropedologiju da za izvršenje Plana aktivnosti u vezi poslova vezanih za Trgovsku goru planira sredstva u budžetu za narednu godinu, te izradi detaljnu dinamiku potrebnih aktivnosti.

Kompletnu Informaciju možete pročitati ovdje