100 dana ministrice Pozder: Razvijamo turizam, štitimo okoliš, spremamo zakone prema EU standardima

100 dana ministrice Pozder: Razvijamo turizam, štitimo okoliš, spremamo zakone prema EU standardima

Uto, 15. Aug. 2023.


 

U prvih 100 dana rada ministrica Pozder održala je preko 100 sastanaka sa aktivistima, privrednicima, stručnjacima i drugim saradnicima Federalnog ministarstva okoliša i turizma. U proceduru su upućeni ranije pripremljeni tekstovi tri zakona, a aktivno se radilo i na proglašenju novih zaštićenih područja. 

“U prvih sto dana rada započeli smo procese koji će dugoročno biti značajni za građanke i građane Federacije BiH. Posebno sam sretna što smo pokrenuli proceduru za uspostavljanje tri nova područja koja bi trebala biti proglašena zaštićenim u zadnjem kvartalu ove godine, kao i što su dodijeljena sredstva od 237.500 KM aktuelnim zaštićenim područjima. Tri nova zakona koja smo spremili unapređuju dosadašnji zakonski okvir i usaglašavaju naše propise s EU direktivama. Nadam se da će se Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o zaštiti prirode i Zakon o zaštiti zraka uskoro naći na sjednicama domova Parlamenta FBiH. Također, u parlamentarnu proceduru već je upućena Strategija razvoja turizma Federacije BiH 2022 - 2027 koja je nužna je za razvoj ovog značajnog segmenta naše privrede”, poručuje ministrica Pozder. 

U prvih 100 dana rada uspostavljen je i finansijski okvir u vrijednosti od 50 miliona KM za projekat unapređenja kvalitete zraka za četiri kantona u FBiH, a inicirano je i izvršenje hitnih inspekcijskih nadzora nad velikim zagađivačima, te intenzivirana saradnja kako sa upravom inspekcije tako i sa drugim ministarstvima i akademskom zajednicom i civilnim društvom.