ODRŽANE FOKUS GRUPE U CILJU IZRADE DOKUMENATA

ODRŽANE FOKUS GRUPE U CILJU IZRADE DOKUMENATA

Pet, 16. Jun. 2023.


 

Bijela knjiga politika i prijedlozi reformske agende turizma i ugostiteljstva                               Federacije BiH

 

USAID Projekat razvoja održivog turizma BiH -  Turizam u saradnji sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine u okviru aktivnosti izrade Programa pravne i regulatorne reforme turizma Federacije BiH izrađuje dokument Bijela knjiga politika i prijedlozi reformske agende turizma i ugostiteljstva Federacije BiH.

Cilj fokus grupe je da se putem zajedničke diskusije identificiraju najvažnije prepreke koje se odnose na pravni i regulatorni okvir sa kojima se suočava privatni sektor unutar kompletnog turističkog lanca vrijednosti Federacije BiH, te predlože konkretne aktivnosti za otklanjanje prepreka u poslovanju turističkih i ugostiteljskih subjekata, a kako bi se poticao održivi rast i konkurentnost turizma Bosne i Hercegovine.

Uz aktivno učešće privatnog sektora, osigurano je i prisustvo predstavnika javnih institucija iz sektora turizma i ugostiteljstva, što je veoma bitno radi kvalitetnijeg oblikovanja prijedloga aktivnosti za izradu programa reformske agende sektora turizma.

Fokus grupe su održane prema sljedećem rasporedu:

- Travnik, 6.6.2023. godine;

- Tuzla, 13.6.2023. godine;

- Mostar, 14.6.2023. godine i

- Sarajevo, 15.6.2023. godine.

Predstavnice Federalnog ministarstva okoliša i turizma uzele su učešće u svim fokus grupama, te uz razgovor i diskusiju sa predstavnicima privatnog sektora i drugim učesnicima fokus grupa, definisani su prijedlozi povoljnijih rješenja za obavljanje turističko-ugostiteljske djelatnosti a koje će u konačnici polučiti prijedlog za izmjene važećih zakonskih i podzakonskih akata u oblasti turizma i ugostiteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U narednom periodu bit će održana i fokus grupa u Bihaću.

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma