Obavještenje

Obavještenje

Sri, 23. Nov. 2022.


Objavljen je 29. Poziv za dostavu aplikacija za tehničku pomoć u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

OBAVJEŠTENJE

Objavljen je 29. Poziv za dostavu aplikacija za tehničku pomoć u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

U prilogu je:

- poziv

- smjernice za apliciranje

- instrukcija o procesu izrade i dostavljanja granta aplikacije

- obrazac aplikacije

- tabela o ocjeni zadovoljavanja uslova iz poziva.