OBAVIJEST o ispitnom roku za polaganje ispita za turističkog vodica

OBAVIJEST o ispitnom roku za polaganje ispita za turističkog vodica

Sri, 25. Aug. 2021.


                                                                                                                     

OBAVIJEST O ISPITNOM ROKU

ZA POLAGANJE ISPITA ZA TURISTIČKOG VODIČA

 

Obavještavaju se svi zainteresirani kandidati da će se naredni ispit za turističkog vodiča održati dana 30.9.2021. godine.

 

Prijave za stručni ispit se primaju do 24.9.2021. godine.

 

 

Uz obrazac prijave za polaganje stručnog  ispita za  turističkog vodiča,  koji se može  preuzeti na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, www.fmoit.gov.ba kandidat je dužan priložiti:

 

1. dokaz da je uplaćen iznos naknade troškova ispita,

2. izvod iz matične knjige rođenih,

3. dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu,

4. potvrdu obrazovne ustanove o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika

5. izjavu ( obrazac sa web stranice)

 

U postupku provođenja stručnog ispita za turističkog vodiča kao dokaz po tačkom 5. potvrda obrazovne institucije o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika, mogu se koristiti sljedeći dokazi: 

- uvjerenje/certifikat ili potvrda o znanju stranog jezika,izdato od škole ili druge institucije koja se bavi edukacijom stranih jezika, na teritoriji Bosne i Hercegovine,

- uvjerenje fakulteta o provjeri znanja stranog jezika, položenom ispitu stranog jezika tokom školovanja, kao i druga isprava fakulteta (ovjerena kopija upisnice -indexa), koja potvrđuje znanje stranog jezika, odnosno položene ispite stranih jezika,

 

- diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika (npr. profesor stranog jezika, prevoditelj, i sl.).

 

Svi dokumenti koji se prilažu uz obrazac prijave kao dokaz o ispunjavanju uslova iz Javnog poziva trebaju biti orginali ili kopije ovjerene od strane nadležnog organa, ne starijeod šest mjeseci.

 

Prijavu sa kompletnom dokumentacijom dostaviti  na adresu :

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića br.2

Sarajevo

 

s naznakom „Prijava za polaganje stručnog ispita  za turističkog  vodiča“.

 

Kandidati će po prijavi za stručni ispit dobiti Priručnik za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče  - opći diokoji se preuzima lično u Ministarstvu u kancelariji broj 309 i 311 uz obavezno poštivanje preporuka Kriznih štabova Federacije BiH i kantona ili će biti dostavljeni putem pošte na adresu kandidata.

 

Za posebni dio ispita, priručnik se dobije od kantona za kojeg se kandidat prijavio (resorna ministarstva svakog kantona za oblast turizma) 

 

Naknada troškova stručnog ispita obuhvata opći i posebni dio ispita za jedan kanton 250,00 KM.

Za svaki  prijavljeni posebni dio stručnog ispita ( odnosno kanton ) dodatna uplata je u iznosu od  100,00 KM.

Način uplate dat je u Instrukciji koja je sastavni dio ovog Obavještenja.

 

Dodatne informacije u vezi prijava za  polaganje ispita mogu se dobiti u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na kontakt telefone: 033/726-727, 033/726-729 i 033/726-730.

 

Broj : 06/1-18-1-26/21

Dana : 27.8.2021. godine

PRIJAVNI OBRAZAC ZA POLAGANJE STRUCNOG ISPITA ZA TURISTICKOG VODICA

IZJAVA - TV 2021

 

                                                                                                      ISPITNA KOMISIJA