O B A V I J E S T - O REZULTATIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA VODITELJA POSLOVNICE PUTNIČKE AGENCIJE ODRŽANOG DANA 24.4.2023. GODINE