Ugovor - za usluge parkiranja službenih vozila ministarstva