Ugovor - nabavka ljetnih guma za automobile za potrebe Federalnog ministarstva okoliša i turizma