Objava - Ugovor za servisiranje motornog vozila za 2023.godinu