Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Kolektivno osiguranje uposlenika za 2020.godinu