Turizam u FBiH

Federacija Bosne i Hercegovine posjeduje raznolik i očuvan prirodni i kulturni turistički potencijal, što je veliko bogatstvo koje se mora očuvati i zaštiti kako bi u dugom periodu pridonosio razvoju turizma, a sve upućuje da Federacija Bosne i Hercegovine mora imati novi suvremeni i vrlo ambiciozni odnos prema ovoj oblasti. To se posebno odnosi na pojedine lokalitete i područja koja imaju prirodne, društvene i gospodarske resurse na nivou najstrožijih europskih kriterija.

Ovo je prostor ukrštanja različitih kultura, religija i tradicija koji Federaciji BiH daju dodatnu vrijednost u stvaranju specifičnog turističkog proizvoda.
Cilj je stvoriti okvir za daljnji razvoj kvalitetne turističke punude koja će povećati konkurentnost bosansko-hercegovačkog turizma na svjetskim tržištima turističke potražnje i kapitalnih investicija.Vrlo je teško izdvojiti neku ljudsku aktivnost koja se ne može direktno ili indirektno povezati s bilo kojom komponentom turističkih aktivnosti. Turizam kao gospodarska aktivnost zahtijeva mnogo znanja i dobre volje, i to ne samo sudionika turističke ponude, već i cjelokupnog okruženja u kojem se stvara i razvija, jer samo ovakva povezanost može dati za obje strane pozitivne učinke koje treba stalno unaprjeđivati.

Teško je govoriti o turizmu kao samostalnoj gospodarskoj oblasti, jer je turizam satkan od velikog broja čimbenika, koji u svojoj osnovi ne moraju biti turistički, a turizam se bez takvih čimbenika ne može ni formirati, niti opstati. Neki od turističkih potencijala FBiH danas se aktivno koriste, međutim razina njihovog korištenja nije na zadovoljavajućem nivou. S druge strane, postoji čitav niz turistički-atraktivnih područja i segmenata koje tek treba istražiti, zaštititi, identificirati, pripremiti, staviti u funkciju i promovirati.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma sudjeluje u izgradnji i razvijanju sustava turističkih tokova sukladno europskim standardima, kojim se pod jednakim uvjetima omogućuje pravo na zaštitu turizma - u korist društva i svih građana, a u cilju gospodarskog i društvenog razvoja Bosne i Hercegovine.

Ispunjenje postavljenih programskih ciljeva Ministarstva - kao i ostvarenje postavljenih ciljeva iz projekta kojim bi se trebala povećati konkurentnost turističkog gospodarstva, povećati devizni priliv od turizma kao strateške grane privrede, povećati rast domaćeg turističkog prometa, te povećati rast zaposlenosti putem turizma u Federaciji BIH - Ministarstvo planira ostvariti Izradom Strategije razvoja turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, za period 2008-2018 godina.


 

Priložene datoteke