Projekat „Poticanje obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini (“GIZ ProRE”)”

Projekat „Poticanje obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini (“GIZ ProRE”)”

Uto, 03. Mar. 2020.


Zaštita okoliša/životne sredine u Bosni i Hercegovini (BiH), uključujući provedbu procedure procjene utjecaja na okoliš/životnu sredinu (PUO/PUŽS) je u nadležnosti dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) i Republike Srpske (RS). GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) je pružio tehničku asistenciju Bosni i Hercegovini, kroz implementaciju projekta „Poticanje obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini (“GIZ ProRE”)”, a sa ciljem poboljšanja i jačanja okvirnih uslova za bolje korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) u BiH. Proces odobravanja i investiranja u energetsku infrastrukturu, uključujući tehnologije za korištenje obnovljivih izvora energije, zahtijeva veliki broj dozvola i ostalih administrativnih akata koje izdaju nadležna tijela u FBIH i RS. Analiza je pokazala da je kvalitet trenutno pripremljenih studija utjecaja na okoliš/životnu sredinu (SPUO/SPUŽS) za projekte obnovljivih izvora energije komparativno ne pruža dovoljno informacija da omogući sveobuhvatnu okolišnu/ekološku procjenu predloženih projekata.

Aktivnosti na projektu „Prilagodbi procedure procjene utjecaja na okoliš/životnu sredinu u FBiH i RS i usklađivanje sa zahtjevima EU Direktive o procjeni utjecaja na okoliš/životnu sredinu“ imale su za cilj unaprijediti trenutno stanje kroi izradu dokumenata:

  1. Popis kriterija za postupak PUO/PUŽSza OIE projekte u FBiH i RS, odnosno za četiri grupe OIE tehnologija: hidroelektrane, vjetroelektrane, sunčane elektrane i kogeneracijska postrojenja na biomasu i bioplin.
  2. Smjernice za izradu fizičke SPUO/SPUŽS u FBiH i RS u skladu sa Direktivom.

Harmonizacijskom izvještaju su sažeti nalazi i zaključci prethodnih analiza i date preporuke za usklađivanje postojećih zakona i propisa sa zahtjevima Direktive o procjeni utjecaja na okoliš/životnu sredinu (Direktiva o PUO/PUŽS), s ciljem da se u zakonodavstvo u FBiH i RS unesu predložene izmjene identificirane kao potrebne u okviru prethodnih aktivnosti „Prilagodba procedure procjene utjecaja na okoliš/životnu sredinu u FBiH i RS i usklađivanje sa zahtjevima EU Direktive o procjeni utjecaja na okoliš/životni sredinu“.