Procjena uticaja zahvata vjetroelektrana na krupne zvijeri i njihova staništa, ptica, šišmiša u Općini Glamoč

Procjena uticaja zahvata vjetroelektrana na krupne zvijeri i njihova staništa, ptica, šišmiša u Općini Glamoč

Pet, 25. Sep. 2020.


Petak, 25.09.2020.

U postupku uključivanja javnosti u vezi ponovnog izdavanja okolišnih dozvola za VE Slovinj I VE Đeva u Općini Glamoč, Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole i Plan upravljanja otpadom koji je izradila konsultantska kuća Zagrebinspekt d.o.o. Mostar, bili su dostupni na web stranici www.fmoit.gov.ba na podlinku okolišne dozvole, javne rasprave: (https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave/javni-uvid-vjetroelektrane-d-o-o-glamoc-aktivnosti-izgradnje-ve-slovinj-sa-23-vjetroturbine-pojedinacne-snage-6-mw) od 05. 06. 2020.godine.

Dopisom je obaviještena sljedeća zainteresovana javnost:

- Općina Glamoč

- Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša,

- Federalno ministarstvo privrede, vodoprivrede i šumarstva.

- NAŠE PTICE – ornitološko društvo

- EURONATUR

U zakonskom roku od 15 dana od dana prijema akta, zainteresirana javnost nije dostavila primjedbe na zahtjev za izdavanje okolinske dozvole.

Dana 26.6.2020. godine okolišna dozvola je postavljena na uvid javnosti na web stranici Ministarstva www.fmoit.gov.ba u skladu sa odredbama čl. 36. (8.) Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09.

Dana 02. 7. 2020. godine Mišljenje u vezi mogućih uticaja je dostavilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, s obzirom da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 60. sjednici održanoj 11.09.2012.godine, donijela  Odluku o osnivanju posebnih lovišta na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 80/12) kojom je osnovano i posebno lovište „Hrbljine-Kujača“ površine lovišta 42.628,00 ha, lovne površine 42.589,64 ha i nelovne 38,36 ha na područjima općina Kupres (9.702,00 ha), Glamoč (30.090,00 ha), Livno (191,00 ha) i Tomislavgrad (2.645,00 ha).

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je uvažilo mišljenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava, te 11.8. 2020. godine prekinulo postupak i zatražilo od investitora da dostavi Procjenu mogućih negativnom uticaju Projekta izgradnje buduće vjetroletrane „Slovinj“ na posebno lovište „Hrbljine – Kujača”, odnosno mogući uticaji na mrkog medvjeda, vuka, risa i staništa malog tetrijeba.

Dana 20.8.2020. godine investitor je dostavio dokument Procjena uticaja zahvata vjetroelektrane Slovinj i Đeva na krupne zvijeri i njihova staništa, ptica, šišmiša koji obitavaju u posebnom lovištu „Hrbljine – Kujača“, a koju je izradila ovlaštena konsultantska kuća „Zagrebinspekt“ d.o.o. Mostar, te se stavljaju na uvid javnosti.

 

Procjena utjecaja  VE ĐEVA  na velike zvijeri, ptice, šišmiše

Procjena utjecaja VE SLOVINJ  na velike zvijeri, ptice, šišmiše