Obavijest o održavanju Javne rasprave za projekat izgradnje Vjetroparka „Orlovača“, instalisane snage 43 MW - investitora HB WIND d.o.o., Livno

Obavijest o održavanju Javne rasprave za  projekat izgradnje Vjetroparka „Orlovača“, instalisane snage 43 MW  -  investitora HB WIND d.o.o., Livno

Uto, 04. Jun. 2024.


Utorak, 04.06.2024.

Federalnom ministarstvu okoliša i turizma je nosilac projekta/investitor HB WIND d.o.o., Livno, dostavio Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za projekat izgradnje Vjetroparka „Orlovača“, instalisane snage 43 MW. Zahtjev je izradio ovlašteni konsultant Zagrebinspekt (ZGI) d.o.o., Mostar.

U skladu sa čl. 76. i 40. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) Federalno ministarstvo okoliša i turizma obavještava vas i poziva kao zainteresovane subjekte na

Javnu raspravu koje će se održati u prostorijama osnovne škole OŠ „Fra Lovro Karaula“ Vidoši (područna škola), dana 24.06. 2024. godine, sa početkom u 13.00 sati.

Dnevni red:
1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku odobrenja studije uticaja na okoliš (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
2. Prezentacija studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanata – ZGI d.o.o., Mostar).
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

 

Dokumentacija je dostupna na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 Sarajevo.

Primjedbe se mogu dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana prijema ovog akta, odnosno 15 dana nakon održane javne rasprave na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Neblagovremeno pristigle primjedbe, mišljenja i prijedlozi neće se razmatrati.

Zahtjev za PRETHODNU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ