Obavijest o održavanju Javne rasprave u postupku ocjene Studije o utjecaju na okoliš za investitora JP Autoceste FBIH d.o.o., Mostar, za projekat izgradnje Jadransko-jonskog koridora, dionice Stolac – Interregionalni čvor Počitelj – dužine 23,5 km

Obavijest o održavanju Javne rasprave u postupku ocjene Studije o utjecaju na okoliš za investitora JP Autoceste FBIH d.o.o., Mostar, za projekat izgradnje Jadransko-jonskog koridora, dionice Stolac – Interregionalni čvor Počitelj – dužine 23,5 km

Čet, 09. Nov. 2023.


Četvrtak, 09.11.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma na osnovu čl. 40. stav (5), čl. 75., čl. 76. i čl. 77.   Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“ broj: 15/21) poziva stanovnike grada Čapljine, grada Stolac kao i sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u

JAVNIM RASPRAVAMA

u postupku ocjene Studije o utjecaju na okoliš za investitora Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, za projekat izgradnje Jadransko-jonskog koridora, dionice Stolac – Interregionalni čvor Počitelj – dužine 23,5 km .

 

1. Prva Javna Rasprava će se održati u prostorijama Grada Stolac dana 30.11.2023. godine (četvrtak) u 11 h, Sala za sastanke Gradskog vijeća Stolac, Banovinsk bb, 88360 Stolac

2. Druga Javna rasprava će se održati u prostorijamaGradu Čapljina dana 01.12.2023. godine (petak) u 10 h, Sala za sastanke Gradskog vijeća Čapljina, Gojka Šuška bb, 88 300 Čapljina.

Dnevni red:
1.Prezentacija zakonskog osnova u postupku ocjene SUO (Predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma)
2. Prezentacija Studije o uticaju na okoliš (izrađivač SUO)
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja

Dokumentacija za predmetnu Studiju utjecaja na okoliš dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - ulica Hamdije Čemerlića br 2, 71 000 Sarajevo, kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba – Okolišne dozvole/javni uvidi i javne rasprave.

Dokumentacija je također dostupna za uvid u prostorijama JP Autoceste FBiH.

Studije o procjeni utjecaja na okoliš  dostupna je na linku:

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ

 

Federalno ministarstvo je obavezno da u roku od 15 dana od dana prijema Studije, dostavi elektronsku kopiju Studije zainteresiranim organima i zainteresiranoj javnosti i objavi Studiju na internet stranici (član 75 stav (2) Zakona).

Javnost može, u roku od 30 dana od dana objavljivanja informacije dostaviti u pisanom obliku primjedbe, informacije, analize, ili mišljenja koje smatra bitnim za rješavanje u predmetnom postupku (član 40. stav (6) Zakona).

U postupku ocjene Studije Federalno ministarstvo obavještava i poziva javnost na javnu raspravu o Studiji na način propisan članom 40. Zakona i članom 76. Zakona.

Poziva za javnu raspravu/obavještenje sadrži obavezno:

  • osnovne informacije o zahtjevu,
  • rezime sadržaja i zaključke studije uticaja,
  • vrijeme i mjesto na kojem se obezbjeđuje besplatan uvid javnosti u zahtjev i studiju uticaja na okoliš,
  • predviđeno vrijeme i mjesto održavanja javne rasprave o studiji uticaja na okoliš,
  • adresa na koju se mogu dostaviti mišljenja zainteresovane javnosti,
  • činjenice da se radi o projektu sa mogućim uticajem na okoliš drugog entiteta ili Brčko Distrikta (ako je primjenjivo).

Javnost se obavještava putem pisanih sredstava javnog informisanja i internet stranice nadležnog ministarstva u pisanoj formi o vremenu održavanja javne rasprave, postupka izvođenja dokaza, te o mogućnosti dostavljanja dokaza i činjenica od uticaja na rješavanje u predmetnom postupku (član 40. stav (5) Zakona).

Obavještenje kojim se poziva za javnu raspravu se dostavlja najmanje 15 dana prije dana održavanja javne rasprave. (član 76. stav (2) Zakona).

Sugestije i primjedbe javnosti dostavljaju se Federalnom ministarstvu u pisanoj formi u roku od 15 dana od dana održavanja javne rasprave član 76. Stav (3) Zakona).

Federalno ministarstvo organizuje javnu raspravu o projektu u prostoru koji je najbliži lokaciji datog projekta. (član 77. stav (1) Zakona).

U javnoj raspravi obavezno učestvuje predstavnik Federalnog ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša koji i vodi javnu raspravu.

Nadležno ministarstvo priprema zapisnik sa javne rasprave u roku od 7 dana od dana održavanja javne rasprave (član 77. stav (2) Zakona).

Rezultati učešća javnosti uzimaju se u obzir pri donošenju odluke, o čemu se informiše javnost putem internet stranice nadležnog ministarstva, dok se zainteresovane strane koje su dostavile svoje komentare u toku postupka učešća javnosti obavještavaju u pisanoj formi u rokovima koji važe za podnosioca zahtjeva (član 40. stav (7) Zakona).