Javni uvid u Zahtjev za izdavanje rješenja o obnovljenoj okolišnoj dozvoli operateru “PREVENT LEATHER“ d.o.o. Visoko, za pogon prerade kože instaliranog kapaciteta od 70 – 80 t/dan

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje rješenja  o obnovljenoj okolišnoj dozvoli operateru “PREVENT LEATHER“ d.o.o. Visoko, za pogon prerade kože instaliranog kapaciteta od 70 – 80 t/dan

Čet, 27. Jul. 2023.


Četvrtak, 27.07.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br: 15/21) obavještava zainteresovane strane i jedinicu lokalne samouprave Visoko o podnesenom zahtjevu za izdavanje rješenja o obnovljenoj okolišnoj dozvoli operateru “PREVENT LEATHER“ d.o.o. Visoko, za pogon prerade kože instaliranog kapaciteta od 70 – 80 t/dan.

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 310 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

Zahtjev za izdavanje obnovljene okolišne dozvole