Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole operatora Plama-Pur BH, za postrojenje za proizvodnju meke poliuretanske pjene sa instaliranim kapacitetom 3.000 t/g

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole operatora Plama-Pur BH, za postrojenje za proizvodnju meke poliuretanske pjene sa instaliranim kapacitetom 3.000 t/g

Pet, 23. Okt. 2020.


Petak, 23.10.2020.

Operator Plama-Pur BH d.o.o. Kakanj dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za postrojenje za proizvodnju meke poliuretanske pjene sa instaliranim kapaciteom 3.000 t/g .

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br.2.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.


Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole - netehnički rezime

Plan sprečavanja nesreća većih razmjera

Informacija o sigurnosnim mjerama