Javni uvid u Zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za privredno društvo Beton - Perutina d.o.o. Čapljina, betonska baza kapaciteta 105 m3/h

Javni uvid u Zahtjev u postupku  izdavanja okolišne dozvole za privredno društvo Beton - Perutina d.o.o. Čapljina, betonska baza kapaciteta 105 m3/h

Uto, 17. Nov. 2020.


Javni uvid u Zahtjev u postupku ponovnog izdavanja okolišne dozvole za privredno društvo Beton - Perutina d.o.o. Čapljina, betonska baza kapaciteta 105 m3/h.

Operator je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za ponovno izdavanje okolišne dozvole i Plan upravljanja otpadom.

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br.2.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.


Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

 

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole - netehnički rezime

Plan upravljanja otpadom