Javni uvid u nacrt Rješenja o provedenoj prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš za investitora OPĆINA ILIDŽA za Projekat izgradnje gondole/žičare Hrasnica-Igman

Javni uvid u nacrt Rješenja o provedenoj prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš za investitora OPĆINA ILIDŽA za Projekat izgradnje gondole/žičare Hrasnica-Igman

Čet, 15. Jun. 2023.


Četvrtak, 15.06.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid nacrt Rješenja da nije potrebno dalje provođenje procjene uticaja na okoliš putem izrade studije uticaja na okoliš za projekat izgradnje gondole/žičare Hrasnica-Igman, općina Ilidža.

Zahtjev je izradila ovlaštena konzultantska kuća JNU – Institut za zaštitu i ekologiju RS, Banja Luka.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na nacrt Rješenja mogu se dostaviti u roku 8 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Broj predmeta : UPI 05/2-02-19-5-175/21

 

Nacrt Rješenja