Javni uvid u nacrt Rješenja o prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš za projekat trajnog odlaganja neopasnog otpada iz iskopa na lokaciji “Crvene stijene“, područje općine Vareš, po zahtjevu operatora ADRIATIC METALS BH d.o.o.

Javni uvid u nacrt Rješenja o prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš za projekat trajnog odlaganja neopasnog otpada iz iskopa na lokaciji “Crvene stijene“, područje općine Vareš, po zahtjevu operatora ADRIATIC METALS BH d.o.o.

Pon, 15. Maj. 2023.


Ponedjeljak, 15.05.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid nacrt Rješenja da nije potrebno dalje provođenje procjene uticaja na okoliš putem izrade studije uticaja na okoliš za projekat trajnog odlaganja neopasnog otpada iz iskopa na lokaciji “Crvene stijene“, područje općine Vareš, po zahtjevu operatora ADRIATIC METALS BH d.o.o..

Primjedbe, sugestije i mišljenja na nacrt Rješenja mogu se dostaviti u roku 8 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Nacrt Rješenja