Javni uvid u nacrt Rješenja o prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš za projekat Eksploatacije (AG) i (TG) kamena krečnjaka na lokalitetu ”Trebačko Brdo”, površine 3,3 ha, Općina Tešanj

Javni uvid u nacrt Rješenja o prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš za projekat Eksploatacije  (AG) i  (TG) kamena krečnjaka na lokalitetu ”Trebačko Brdo”, površine 3,3 ha,  Općina Tešanj

Sri, 29. Mar. 2023.


Srijeda, 29.03.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid nacrt Rješenja da nije potrebno dalje provođenje procjene uticaja na okoliš putem izrade studije uticaja na okoliš podnosiocu zahtjeva/investitoru AB - TRANS d.o.o., Tešanj, za projekat - Eksploatacije arhitektonsko-građevinskog (AG) i tehničko-građevinskog (TG) kamena krečnjaka na lokalitetu ”Trebačko Brdo”, K.P. 703/1, Trepče, površine 3,3 ha, na području općine Tešanj.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na nacrt Rješenja mogu se dostaviti u roku 8 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Predmet broj: UP-I 05/1-02-19-4-21/23 

 

Nacrt Rješenja