Javni uvid u nacrt Rješenja o prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš za investitora "WILD WIND" d.o.o. Livno za Projekat izgradnje Vjetroelektrane "Bundina Kosa" snage 80 MW, općina Glamoč

Javni uvid u nacrt Rješenja o prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš za investitora

Pon, 03. Apr. 2023.


Ponedjeljak, 03.04.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid nacrt Rješenja da nije potrebno dalje provođenje procjene uticaja na okoliš putem izrade studije uticaja na okoliš podnosiocu zahtjeva/investitoru "WILD WIND" d.o.o. Livno za Projekat izgradnje Vjetroelektrane "Bundina Kosa" snage 80 MW, općina Glamoč.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na nacrt Rješenja mogu se dostaviti u roku 8 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Predmet broj: UPI 05/1-02-19-4-24/23

 

Nacrt Rješenja