Javni uvid u nacrt rješenja o prethodnoj procjeni uticaja na okoliš "ENERGOKUL" d.o.o. Travnik za projekat izgradnje VE "ENERGOKUL" 200 MW

Javni uvid u nacrt rješenja o prethodnoj procjeni uticaja na okoliš

Pet, 29. Dec. 2023.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid nacrt Rješenja kojim se utvrđuje da za zahvat u prostoru/projekat izgradnje Vjetroelektrane za projekat VE "ENERGOKUL" u općinama Travnik, Jajce i Dobretići ukupne snage cca 200 MW, nije potrebno dalje provođenje procjene uticaja na okoliš putem izrade Studije uticaja na okoliš.

Zahtjev je izradila ovlaštena konzultantska kuća ESTA d.o.o., Busovača.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na nacrt Rješenja mogu se dostaviti u roku 8 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Nacrt rješenja

 

Rješenje o PPUO (član 72. stav (3) Zakona) donosi se u roku od 60 dana od dana prijema urednog zahtjeva.

Pravomoćno rješenje da ne postoji potreba provođenja procjene uticaja na okoliš (izrada studije), dostavlja se nadležnom organu kod podnošenja zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti u skladu sa posebnim propisom iz oblasti građenja (član 1. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 33/22).