Javni uvid u nacrt rješenja o odobravanju Studije uticaja na okoliš Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za projekat izgradnje autoceste Orašje - Tuzla, dionica Tuzla - Maoča, LOT3, LOT4 i LOT5 u dužini 24 km

Javni uvid u nacrt rješenja o odobravanju Studije uticaja na okoliš Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za projekat izgradnje autoceste Orašje - Tuzla, dionica Tuzla - Maoča, LOT3, LOT4 i LOT5 u dužini 24 km

Čet, 21. Mar. 2024.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 72. stav (4) Zakona o zaštiti okoliša Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21) stavlja na uvid javnosti nacrt rješenja o odobravanju Studije uticaja na okoliš po zahtjevu nosioca projekta – investitora Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za projekat izgradnje autoceste Orašje - Tuzla, dionica Tuzla - Maoča, LOT3, LOT4 i LOT5 u dužini 24 km.

Rok za dostavu primjedbi i komentara u pisanoj formi Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na adresu Hamdije Čemerlića 2, 71 000 Sarajevo je: 8 dana od dana objave na web stranici.

Predmet broj: UP-I 05/1-02-19-4-180/23

 

Nacrt Rješenja o odobrenju Studije utjecaja na okoliš