Javni uvid u nacrt rješenja kojim se utvrđuje da za Projekat izgradnje Vjetroelektrane „Poklečani“ instalirane snage 132 MW, općina Posušje, nije potrebno dalje provođenje procjene uticaja na okoliš putem izrade Studije uticaja na okoliš

Javni uvid u nacrt rješenja kojim se utvrđuje da za Projekat izgradnje Vjetroelektrane „Poklečani“ instalirane snage 132 MW, općina Posušje, nije potrebno dalje provođenje procjene uticaja na okoliš putem izrade Studije uticaja na okoliš

Uto, 15. Aug. 2023.


Utorak, 15.08.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid nacrt Rješenja kojim se utvrđuje da za Projekat izgradnje Vjetroelektrane „Poklečani“ instalirane snage 132 MW, općina Posušje, nije potrebno dalje provođenje procjene uticaja na okoliš putem izrade Studije uticaja na okoliš, investitora JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar.

Zahtjev je izradila ovlaštena konzultantska kuća ZGI d.o.o., Mostar.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na nacrt Rješenja mogu se dostaviti u roku 8 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Broj predmeta : UPI 05/1-02-19-4-81/23

 

Nacrt Rješenja