Javni uvid u Nacrt okolišne dozvole investitora „VIN-PEX&CO“ d.o.o. Kiseljak za pogone za prikupljanje, obradu i skladištenje neopasnog, kao i prikupljanje, privremeno skladištenje i transport opasnog otpada do krajnjeg korisnika

Javni uvid u Nacrt okolišne dozvole investitora „VIN-PEX&CO“ d.o.o. Kiseljak za pogone za prikupljanje, obradu i skladištenje neopasnog, kao i prikupljanje, privremeno skladištenje i transport opasnog otpada do krajnjeg korisnika

Pet, 30. Jul. 2021.


Petak, 30.07.2021.

U skladu sa čl. 36. (8.) Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) , stavlja se na javni uvid javnosti prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli investitora „VIN-PEX&CO“ d.o.o. Kiseljak za pogone za prikupljanje, obradu i skladištenje neopasnog, kao i prikupljanje, privremeno skladištenje i transport opasnog otpada do krajnjeg korisnika.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na prijedlog rješenja o okolišnoj dozvoli mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana objave na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Nacrt okolišne dozvole