Vijesti

MINAMATSKA KONVENCIJA O ŽIVI

MINAMATSKA KONVENCIJA O ŽIVI

Pon, 13. Nov. 2023.

5. sastanak Konferencije stranaka Minamatske konvencije o živi (COP-5), Ženeva, Švicarska, od 30.10. do 04.11.2023.godine.

Bečka konvencija i Montrealski protokol o supstancama  koje oštećuju ozonski omotač

Bečka konvencija i Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač

Pon, 30. Okt. 2023.

35. sastanak stranaka Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač (MOP35)
22.-27.oktobra 2023.godine, Najrobi, Kenija

Dva miliona KM za razvoj turizma

Dva miliona KM za razvoj turizma

Uto, 24. Okt. 2023.