Vijesti

Aktivnosti u vezi zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora

Aktivnosti u vezi zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora

Čet, 11. Maj. 2023.

Vlada Federacije BiH je razmatrala Informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a vezano za aktivnosti u vezi zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, Čerkezovac, R Hrvatska, i donijela zaključke kojima su delegirani zadaci federalnim institucijama na sprovedbi geoloških, geofizičkih, hidrogeoških, seizmotektoničkih, seizmoloških istraživanja i izradi nultog stanja radioaktivnosti u okolini sa BH strane u blizini lokacije Čerkezovac.