U Sarajevu je 18. novembra, održana prva Lokalna konferencija za klimatske akcije mladih u Bosni i Hercegovini – LCOY

U Sarajevu je 18. novembra, održana prva Lokalna konferencija za klimatske akcije mladih u Bosni i Hercegovini – LCOY

Pon, 20. Nov. 2023.


U Sarajevu je 18. novembra, održana prva Lokalna konferencija za klimatske akcije mladih u Bosni i Hercegovini – LCOY (pod pokroviteljstvom YOUNGO-a -oficijelne grane mladih UNFCCC-a), na kojoj su održani različiti paneli i predavanja na temu klimatskih promjena sa ciljem uključenja mladih u aktivno učenje o klimatskim akcijama, kao i svim aktivnostima za efikasniju klimatsku politiku. Na navedenoj konferenciji učesnici su se upoznali sa svim segmentima djelovanja u području klimatskih akcija, obuhvatajući aktivizam, politiku, istraživanja. MA Adla Kahrić, asistent NFP BiH UNCBD i IPBES je predstavila važnost interdisciplinarnog pristupa u rješavanju klimatske krize, sa fokusom na istraživanja kroz predavanje i radionicu pod nazivom „Klimatske akcije i istraživanja“. Obzirom na njeno višegodišnje iskustvo u naučno-istraživačkom radu u zaštiti biološke raznolikosti i smanjenju negativnog uticaja klimatskih promjena, kroz interaktivni pristup prezentovala je stanje i probleme klimatskih promjena, ukazujući na važnost mladih za poduzimanje inicijativa u borbi protiv klimatske krize. Naša planeta je izložena velikim pritiscima, što negativno utiče na stanje prirode, čime gubimo biološku raznolikost, a time i sve benefite koje dobivamo iz prirode, poput čistog zraka, vode, hrane, lijekova i drugih benefita. Gđa. Kahrić je upravo ukazala na navedene probleme, i na uticaj klimatskih promjena na gubitak biološke raznolikost, njihovih staništa, a time i gubitak prirodnih resursa. Ukazala je na važnost naučno-istraživačkog rada u pronalasku solucija za održiviju budućnost, ali i na djelovanja mladih u donošenju odluka i doprinosu pozitivnih promjena u sistemu, jer uključenje mladih u navedeno predstavlja jedan od najvažnijih koraka u kreiranju zelenije budućnosti za sviju nas.

Sabina Šahman-Salihbegović, sekretarka Federalnog ministarstva okoliša i turizma se obratila mladima i navela da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma u okviru Strategije zaštite okoliša prepoznalo pitanje uključivanja mladih u procese zaštite okolišam, ali i da je pokrenuta izrada Strategije za mlade FBiH od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta i da će Federalno ministarstvo okoliša i turizma učestvovati u izradi iste. Ministarstvo će predložiti programsku aktivnost uključivanja mladih u procese zaštite okoliša i klimatskih promjena, obzirom i na zakonsku obavezu uključivanja mladih u pitanja zaštite životne sredine, ali i da je potrebno graditi mrežu podsektorskih vijeća i poveznicu od općinskih vijeća mladih do vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine.