SASTANAK SA DELEGEACIJOM UNEP

SASTANAK SA DELEGEACIJOM UNEP

Uto, 10. Okt. 2023.Danas je u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma ministrica Federalnog ministarstva okoliša i turizma Nasiha Pozder, sa saradnicima, održala radni sastanak sa Elizabeth Maruma Mrema, pomoćnicom sekretara Ujedinjenih nacija (UN) i zamjenicom izvršnog direktora Programa Ujedinjenih nacija za okoliš (UNEP), također sa saradnicima. Ministrica Pozder je upoznala gospođu Mrema sa aktuelnom okolišnom problematikom u Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji BiH u cilju ostvarivanja moguće saradnje Ministarstva i UNEP-a, prvenstveno u vezi s implementacijom Akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša. Gospođa Mrema je predstavila mandat i instrumentarij UNEP-a unutar nove reforme (tzv. UNEP Delivery Model), gdje je naglašena potreba za konkretnim aktivnostima i projektima kako bi se riješila trostruka planetarna kriza - klimatske promjene, zaštita  biodiverziteta, zagađenje i otpad, a sve radi promocije dosljedne implementacije ekološke dimenzije održivog razvoja.

Nadalje, s obzirom na to da je Bosna i Hercegovina odabrala UNEP kao implementacionu agenciju za realizaciju granta Globalnog fonda za okoliš (GEF), koji obuhvata  izradu Nacionalne strategije zaštite biodiverziteta Bosne i Hercegovine (NBSAP BiH) i 7. izvještaja za biodiverzitet, dogovoreni su naredni koraci u ovoj realizaciji.