Sastanak ministrice Pozder i premijera Uka

Sastanak ministrice Pozder i premijera Uka

Sri, 31. Jan. 2024.


Unapređenje kvalitete zraka u KS podrškom za električne taxije o zajedničkoj saradnji Federacije BiH i Kantona Sarajevo u oblasti okoliša razgovarali su danas u Sarajevu federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder i kantonalni premijer Nihad Uk. Premijer Uk prezentirao je ideje i mogućnosti u vezi sa programskim pristupom u rješavanju izazova u oblasti okoliša u Kantonu Sarajevo. Istaknuto je da bi formiranje Fonda za zelenu transformaciju KS pomoglo u boljoj koordinaciji i efikasnijoj implementaciji projekata na području ovog kantona. Ministrica Pozder je pružila punu podršku ovoj ideji, jer je zelena transformacija nužna kako u KS tako i na prostoru entiteta i države. Premijer Uk je govorio i o izazovima u zbrinjavanju komunalnog mulja na prečistaču Butila, a ministrica Pozder je istakla da resorno Federalno ministarstvo radi na unapređenju regulatornog okvira, između ostalog i kroz pripremu Uredbe koja bi trebala da dodatno uredi ovu oblast. Bilo je govora i o pripremi projekta za subvencije za kupovinu električnih vozila za taksiste u KS za koje će se tražiti i podrška Vlade FBiH. Pozder i Uk su razgovarali i o pripremnim aktivnostima vezanim za projekat “Unapređenje kvalitete zraka u BiH” koji se finansira sredstvima Svjetske banke, uz implementaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a Kanton Sarajevo će biti jedan od krajnjih korisnika. "Naš fokus je da poboljšamo infrastrukturu, javni prevoz, da kroz ekološki osviještene projekte unaprijedimo kvalitetu zraka, posebno u Sarajevu i drugim industrijskim centrima. Ovo je dugoročan proces i svaki pomak je važan za naše građane", izjavili su Pozder i Uk.