Projekt uvođenja električnih automobila na principu kratkoročnog najma

Projekt uvođenja električnih automobila na principu kratkoročnog najma

Sri, 12. Apr. 2023.


Federalna ministrica okoliša i turizma dr. Edita Đapo održala je sastanak s generalnim direktorom kompanije „Megamix“ Senadom Misimovićem i direktoricom društva „e-GO“ Aldinom Hadžić.

Razgovarano je o projektu uvođenja električnih automobila na principu kratkoročnog najma u urbanim sredinama.

Kako je rečeno plan je da se krene iz glavnog grada sa 22 aktivna elektro vozila na terenu u početnom stadiju projekta s mogućnošću širenja i na druge gradove. U praksi bi to izgledalo isto kao što trenutno na ulicama imamo električne romobile.

Ovaj vid korištenja električnih vozila je novitet i inovacija u BiH, a doprinijet će zaštiti okoliša, odnosno boljoj kvaliteti zraka.

Inače, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je uputilo Vladi FBiH Informaciju kako bi je detaljno upoznala s pitanjima elektromobilnosti u sektoru saobraćaja, značaju elektromobilnosti sa aspekta zaštite okoliša i pitanja klimatskih promjena, potencijalima za isti i opštim koristima za društvo, te načinima realizacije veće zastupljenosti elektromobilnosti u FBiH kroz uvođenje stimulativnih mjera.

Vlada FBiH je na osnovu Informacije Federalnog ministarstvo okoliša I turizma usvojila zaključke:

- Da se uputi prijedlog prema Vijeću minista BiH za izmjene i dopune propisa u vezi carinske i porezne politike u cilju donošenja stimulativnih mjera kod uvoza električnih i hibridnih vozila;

- Da se  uputi zahtjev Parlamentu FBiH za stavljanje na dnevni red Doma naroda Nacrta Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost, kako bi se nakon uvrdivanja nacrta u proceduri izrade prijedloga zakona detaljno definisali stimulativni mehanizmi za elektromobilnost;

- Da se zaduži  Fond za zaštitu okoliša FBiH da intenzivira aktivnosti kroz planiranje i finansiranje infrastrukture za punjenje vozila na teritoriji Federacije BiH, te da razmotri mogućnost sufinansiranja nabavke električnih vozila;

- Da se dostavi preporuka kantonima da razmotre finansijske i nefinansijske olakšice u pogledu povećanja elektromobilnosti.