PROCJENA STANJA PRIRODE I UPRAVLJANJA PRIRODNIM RESURSIMA U BOSNI I HECEGOVINI

PROCJENA STANJA PRIRODE I UPRAVLJANJA PRIRODNIM RESURSIMA U BOSNI I HECEGOVINI

Uto, 03. Okt. 2023.


 

U okviru projekta  „Podržavanje donošenja odluka i jačanje kapaciteta za podršku IPBES-u kroz nacionalnu procjenu ekosistema“ (skraćeni naziv projekta: Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini),  u Sarajevu je 03.10.2023. godine održan sastanak, koji je otvorila ministrica Federalnog ministarstva okoliša i tuirizma dr. sc. Nasiha Pozder naglašavajući važnost projekta za Bosnu i Hercegovinu i uloženi trud za dostizanje rezultata projekta. 

Osnovni cilj projekta je da naučna i tradicionalna znanja o biološkoj raznolikosti, koristima od prirode, pritiscima, održivim scenarijima i opcijama upravljanja prirodom i biodiverzitetom, budu dostupna, jasno interpretirana i motivirajuća za sve interesne strane, uključujući donosioce odluka.

Učesnicima je tim autora predstavio finalni Treći (završni) Nacrt Procjene, kao i Nacrt Sažetka za donosioce odluka (www.procjenaprirode.ba). Nacrt Procjene daje uvid u stanje biodiverziteta i ekosistemskih servisa, stepen direktnih (fizičkih) i indirektnih (društvenih) pritisaka na prirodu, postojeće opcije upravljanja i buduće scenarije koji proističu iz utvrđenih podataka i integrira sve informacije neophodne za održivo upravljanje prirodom, te daje smjernice naučnicima za buduća istraživanja, a Nacrt Sažetka donosiocima odluka daje preporuke za donošenje održivih odluka u upravljanju prirodnim resursima i zaštiti prirode.

Projekat se realizira kroz Centar za ekologiju i prirodne resurse „Akademik Sulejman Redžić“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom za okoliš i turizam.

Na sastanku su učestvovali i predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, gosp.Mehmed Cero, pomoćnik ministrice za okoliš  i gđa. Zineta Mujaković, šefica odsjeka za zaštitu prirode.

Projekat je pružio osnovu za razvoj otvorenog ikontinuiranog dijaloga između donosilaca odluka i interesnih strana sa jedne strane i naučne zajednice sa druge strane, u cilju definisanja optimalnih, ali održivih rješenja za prirodu i društvo u Bosni i Hercegovini.