Predstavnice Sektora za turizam i ugostiteljstvo na TAIEX radionici

Predstavnice Sektora za turizam i ugostiteljstvo na TAIEX radionici

Pet, 22. Mar. 2024.


TAIEX radionica na temu razvoja seoskog turizma, a u kontekstu ruralnog razvoja, održana je 19. i 20. marta 2024. godine u Trebinju. Na radionici su predstavljene dobre prakse i iskustva zemalja Evropske unije (Hrvatske i Italije). Predstavnice Sektora za turizam i ugostiteljstvo Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Inja Hadžialić – Bubalo i Edina Đonko uzele su učešće na ovoj radionici, a čiji je cilj bio steći uvid u: CAP politiku 2023-27 – strateški, programski i pravni okvir, mjere podrške ruralnom turizmu u kontekstu ruralnog razvoja, kao i primjere dobre prakse u razvoju ruralnog razvoja turizma u zemljama članicama EU.

Naglašeno je da ruralni turizam ima značajnu ulogu u multifunkcionalnosti ruralnih područja, da predstavlja alternativni oblik turističke aktivnosti u manje povoljnim područjima, te uvodi privrednu aktivnost mimo poljoprivrede. Predavači na ovoj radionici su bili: Robert Baćac, stručni suradnik u Nacionalnoj udruzi za turističke i kulturne rute “Tur Kultur”, Pula, Hrvatska, zatim, Gianvito Emilio Vinci iz

Ministarstva za poljoprivrednu hranu i politiku šumarstva – Odjeljenje za borbu protiv prevara, Kaljari, Italija, Francesco Fratto iz Nacionalne ruralne mreže Italije, te Federico Niccolini sa Univerziteta u Pizi, Odsjek političkih nauka, također iz Italije.

Jedna od tema koja je obrađena bila je i “Zakonodavstvo u zemljama EU”, a detaljno je predstavljen ruralni turizam. Bilo je govora o italijanskom zakonodavstvu: rođenje i evolucija, osnovni principi, regionalni zakoni, svrhe i glavne odredbe.