Pet destinacija Bosne i Hercegovine odabrano u TOP 100 priča Zelenih destinacija svijeta 2023. godine

Pet destinacija Bosne i Hercegovine odabrano  u TOP 100 priča Zelenih destinacija svijeta 2023. godine

Uto, 17. Okt. 2023.


Na Međunarodnoj konferenciji Green Destinations 2023, (zelene destinacije) koja se održala u Tallinnu u Estoniji od 8. do 10. oktobra koju je organizirala globalna organizacija Green Destinations,  predstavljane su teme koje doprinose održivim rješenjima i najboljim praksama za efikasno upravljanje turističkim destinacijama, digitalna transformacija u turizmu, te saradnja javnog i privatnog sektora.

Učešće predstavnika Bosne i Hercegovine organizovano je uz podršku                        GIZ-a, Projekta EU4Business Recovery kojeg sufinansiraju Evropska Unija i                    Vlada SR Njemačke.

Ispred Federalnog ministarstva okoliša i turizma na Konferenciji su učestvovale Farida Cikotić, pomoćnica ministrice za turizam i ugostiteljstvo i Bisera Hotić, šef odsjeka za ugostiteljstvo.

Destinacije iz Bosne i Hercegovine čije su priče na  Konferenciji svrstane  u TOP 100 najboljih priča Zelenih destinacija za 2023. godinu u cijelom svijetu su:

➢ Spomenik prirode Skakavac “Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja“ Sarajevo, s pričom o dobroj praksi „Where Urban Meets Nature - Monument of Nature Skakavac“ - „Gdje urbano susreće prirodu - Spomenik prirode Skakavac “;

➢ Grad Bosanska Krupa, “Eight Green Islands/Connecting Our Community“;               “Osam zelenih otoka/ Povezivanje naše zajednice”;

➢ Grad Konjic, destinacijski menadžment i aktivni/outdoor turizam;

➢ Zaštićeno stanište  „Bara Tišina“ Opština Šamac;

➢ Grad Trebinje - projekat ReTRail koji je provela Razvojna agencija sa partnerima, a čiji rezultat je proširenje ponude aktivnog/outdoor turizma.

Dodijeljeni certifikati 2023. Zelenih destinacija TOP 100 priča su rezultat dugogodišnjeg rada i zalaganja na održivom razvoju uz tehničku podršku                     GIZ-a(Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit), a u saradnji                       sa Green Visions.

Cilj zelenih destinacija je jedinstvena priroda i kulturno-historijsko naslijeđe ovog prostora koje bi se očuvalo za buduće generacije, a odabrane destinacije na listi TOP100 priča 2023. dobivaju globalnu vidljivost i promoviraju svoje napore za održivo upravljanje destinacijom. 

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma