Otvaranje pregovora sa EU omogućit će nam ravnotežu između ekonomskih koristi i zaštite naših resursa za buduće generacije

Otvaranje pregovora sa EU omogućit će nam ravnotežu između ekonomskih koristi i zaštite naših resursa za buduće generacije

Pon, 18. Mar. 2024.


Šta će otvaranje pregovora sa EU značiti za sektore okoliša i turizma, govori resorna federalna ministrica Nasiha Pozder

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder pozdravila je najavu otvaranja pregovora Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Prepreke tek predstoje, ali će u svakoj od njih biti i prilika da domaće institucije kroz EU reformski proces poboljšaju funkcionisanje sistema za svoje građane i građanke. „Ova će odluka označiti početak strukturiranog procesa u kojem će Bosna i Hercegovina imati obavezu da usklađuje svoje zakone, propise i politike sa standardima EU, poznatim kao 'acquis communautaire'. Ovaj proces je rigorozan i zahtijeva da kandidatska država pokaže spremnost i volju da ispuni kriterije EU za članstvo. Dakle, sada više ne govorimo o tri zakona, o četrnaest prioriteta, već o propisima u nizu oblasti. Sada ćemo imati direktne zahtjeve EU prema državi, a samim tim i prema entitetima i kantonima. Otvaranje pregovora sa EU, donijet će nove fondove i mogućnosti da učinkovito planiramo održivi razvoj turizma, kako bismo mudro gospodarili sa svime što smo naslijedili i uspostavili ravnotežu između ekonomskih koristi i zaštite naših resursa za buduće generacije. Podstaknut će ekonomski razvoj, donijet će nova radna mjesta u turizmu, u eko-poljoprivredi, manje otpada u okolišu, a više u reciklaži, samo su neki od benefita koje ćemo imati priliku koristiti“, pojašnjava Pozder.

Ministrica upozorava da je ozbiljan posao pred nama i to kroz 35 pregovaračkih poglavlja koja opisuju napredak kandidatske zemlje i njeno pridržavanje standarda EU. „Proces pregovora je dvosmjerni put koji zahtijeva angažman i saradnju kako od strane EU tako i s naše strane. Dok EU procjenjuje napredak kandidata i pridržavanje kriterija za članstvo, mi moramo pokazati sposobnost da efikasno implementiramo neophodne reforme. U tom kontekstu, Bosna i Hercegovina ma značajne prilike da reformira svoje sektore turizma i životne sredine kroz pregovore“, dodaje Pozder.

„Poglavlje 11 koje se tiče poljoprivrede i ruralnog razvoja, Poglavlje 15 o energetici, Poglavlje 21 o transevropskim mrežama, Poglavlje 22 o regionalnim politikama i koordinaciji strukturnih instrumenata, Poglavlje 27 o okolišu, su sve segmenti kojima ćemo se posvetiti u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, razmotriti šta su naše obaveze, gdje su propisi i prakse vezane za nadležnosti ovog resora bitni za proces pregovaranja. Imamo mnogo toga da naučimo, moramo da se pripremimo i moramo da znamo – ovo je tek početak. Broj prepreka i izazova – od ovog dana će samo rasti, ali sve to radimo, prvo da unaprijedimo naš sistem za naše građane i građanke, ali i da pokažemo da smo ozbiljna država spremna da ispuni uslove Evropske unije“, nastavila je Pozder.

Ispunjavanjem kriterija, smanjit će se „sivi“ turizam, što će podrazumijevati uvođenje iznajmljivača koji koriste platforme poput Bookinga ili Airbnb u legalne tokove i porezni sistem, a „Planom rasta“ Evropske unije za zapadni Balkan, postat ćemo dio jedinstvenog evropskog tržišta, što će nam donijeti nove goste, ali i investicije EU-a u visini od jedne milijarde eura za našu regiju. 

„Primjer susjedne Hrvatske i podaci da je za svaki uloženi euro, dobila 4,5 eura iz budžeta EU, te da je u deset godina članstva u plusu od 10,7 milijardi eura, iz čega su finansirali čak 70% ukupnih javnih investicija, jasno nam govore da će naš BDP rasti. Ovim ovih finansijskih povlastica, mogućnosti da investiramo i u oporavak, otpornost te zelenu i digitalnu tranziciju turizma, morat ćemo usvojiti i znatno strožije prostorno-planske standarde i mjere zaštite okoliša, što će pomoći da se zaustavi nelegalna gradnja i ugrožavanje zdravlja i naših prirodnih resursa“, zaključila je ministrica Pozder.