Održana zajednička sjednica dviju entitetskih Vlada

Održana zajednička sjednica dviju entitetskih Vlada

Sub, 10. Jun. 2023.


Na zajedničkoj sjednici dviju entitetskih vlada održanoj u Banja Luci Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologijuRepublike Srpske su donijeli zaključak da u narednom periodu u saradnji sa Ekspertskim i Pravnim timom prate aktivnosti na sprovođenju postupka procjene uticaja na okoliš zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori, vrše razmjenu informacija po ovom pitanju, uključivanje drugih nadležnih institucija, zainteresovane javnosti u BiH, u cilju zaštite okoliša i zdravlja ljudi na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Oba ministarstva će blagovremeno dostavljati sve dostupne informacije Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao koordinatoru institucija Bosne i Hercegovine u oblasti okoliša.

U prethodnom mjesecu, ministrica Nasiha Pozder je intenzivirala aktivnosti po pitanju sprovođenja istraživanja na širem području Trgovske gore, sa BH strane, uključivanjem federalnih ekspertskih institucija: Federalnog geološkog zavoda, Federalnog agropedološkog zavoda, Federalnog hidrometereološkog zavoda, Federalnog zavoda za javno zdravstvo i drugih, kako bi se sprovela geološka, geofizička,hidrogeoška, seizmološka istraživanja i izradilo nulto stanjeradioaktivnosti u okolišu sa BH strane u blizini lokacije Čerkezovac.

Ova istraživanja su izazov za naše institucije da zajedno rade, razvijaju ekspertize i daju doprinos ovom izuzetno važnom pitanju, ali i da sarađuju sa istraživačima iz Hrvatske i sa drugim međunarodnim organizacijama.

Ministrica Pozder je ovu priliku iskoristila za razgovor sa resornim ministrom Vlade RS, Denisom Šulićem, a vezano za zajedničke inicijative u sferi turizma, u ovom trenutku prvenstveno vezano za pripremu ski sezone na Bjelašnici i Jahorini.