ODRŽANA 59. SJEDNICA MEĐUENTITETSKOG TIJELA ZA OKOLIŠ/ŽIVOTNU SREDINU

ODRŽANA 59. SJEDNICA MEĐUENTITETSKOG TIJELA ZA OKOLIŠ/ŽIVOTNU SREDINU

Uto, 12. Mar. 2024.


Dana 06.03.2024. godine u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma održana je 59. sjednica Međuentitetskog tijela za okoliš/životnu sredinu.

Na sjednici su prisustvovali članovi Međuentitetskog tijela za okoliš/životnu sredinu iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, predstavnici Brčko distrikta BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, Aarhus centra i Centra za životnu sredinu.

Tokom sjednice razmatrane su informacije i problematika po prethodno dogovorenom i usaglašenom dnevnom redu.

Razmijenjene su informacije o aktivnostima na izradi propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj u periodu od prethodne sjednice, koja je održana u novembru 2023. godine, što je uobičajna tačka dnevnog reda svake sjednice Međuentitetskog tijela.

Diskutiralo se o aktivnostima i postupcima kod Sekreterijata Bernske konvencije. Jedan od postupaka se odnosi na žalbu vezano za moguće negativne uticaje rudarskih aktivnosti na području Trstionica-Gornja Bukovica i Vareš, pri čemu je istaknuto da je pripremljen cjelovit odgovor na navedenu žalbu i dostavljen Sekreterijatu Bernske konvencije do zadanog roka, tj. 09.02.2024. godine te da će Sekreterijat odgovor na žalbu razmatrati 18.-19.03.2024. godine. Vezano za preporuke Sekreterijata Bernske konvencije po pitanju mogućeg negativnog uticaja izgradnje hidroelektrana na rijeci Neretvi (HES ”Gornja Neretva”) naglašeno je da je Sekreterijatu dostavljeno izjašnjenje u kojem je navedeno da nema promjena u ovom slučaju, odnosno da nisu nastavljeni postupci vezano za izgradnju sedam minihidrolektrana, niti je okončan postupak na proglašenju zaštićenog područja Gornja Neretva, dok za HE ”Ulog”, u ovom momentu, izgradnju nije moguće zaustaviti.

Na sjednici se razgovaralo o provedbi Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) pri čemu je zaključeno da je potrebno pristupiti određenim izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu provedbe Konvencije kako bi njeno provođenje bilo efikasnije, kao i o ispunjavanju obaveza prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti, odnosno Globalnog okvira za biodiverzitet Kunming-Montreal, koji obuhvata 23 cilja koja se trebaju ispuniti do 2030. godine. U svrhu ispunjavanja cilja 3 Globalnog okvira za biodiverzitet Kunming-Montreal i povećanja procenta zaštite kopnenog područja kroz druge učinkovite mjere očuvanja za pojedina područja, Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva su pokrenuli određene aktivnosti.

Članovi i gosti na sjednici su informirani i o aktivnostima Međuvladinog pregovaračkog odbora o onečišćenju plastikom (International Negotiating Committee – INC) u cilju izrade Konvencije o onečišćenju plastikom te inicijativi za potencijalnu saradnju sa Centrom za klimatsku izvrsnost (Center for Climate Excellence - CACE), koji podržava vlade i privatni sektor kroz jačanje kapaciteta, finansiranje klimatskih projekata i razvoj legislativnih rješenja s ciljem što efikasnije primjene člana 6. Pariškog sporazuma.