Obezbijeđena sredstva od 205 hiljada KM za I fazu istraživanja na širem području Trgovske gore

Obezbijeđena sredstva od 205 hiljada KM za I fazu istraživanja na širem području Trgovske gore

Sub, 26. Aug. 2023.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma je pripremilo zaVladu FBiH Informaciju o aktivnostima koje se sprovode u vezi problematike zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, te je usvojen zaključak u vezi narednih aktivnosti implementacije istraživanja grupe poslova koja se odnosi na geološka, geofizička, hidrogeološka, seizmotektonička i seizmološka istraživanja, te istražna bušenja predviđena Projektnim zadatkom Ekspertskog tima.

Institucije uključene u ove aktivnosti su Federalni zavodi za geologiju i agropedologiju, Federalni hidrometereorološki zavod i Agencija za vodno područje rijeke Save.

Usvojenim zaključkom Vlada Federacije BiH je zadužila Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH da za realizaciju prve faze navedene grupe poslova osigura finansijska sredstva u iznosu od 205.000 KM.

U prethodnom periodu formirani su projektni odbori, pripremljeni Programi istraživanja i predložen obuhvat istraživanja.

U Federalnom ministarstvu okoliša i turizma se nastavlja kontinuirano održavanje sastanaka federalnih institucija zaduženih za ovu problematiku kako bi se utvrdila dinamika aktivnosti.

Ministrica Pozder i ministar Vipotnik su dogovorili zajednički sastanak institucija Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kako bi se dogovorila jedinstvena metodologija istraživanja.